o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

eBOK

Biuro Zarządu Spółki

telefon (+48 95) 727 96 00
fax (+48 95) 727 96 01
e-mail mzk@kostrzyn.pl
www www.mzk.kostrzyn.pl

 

ZGŁASZANIE AWARII
(+48 95) 727 96 17

 

Biuro Obsługi Klienta
woda
(+48 95) 727 96 51
odpady
(+48 95) 727 96 42

 

DZIAŁ
STANOWISKO
NR TELEFONU

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

Kierownik (+48 95) 727 96 96

Dział Techniczny

Mistrz (+48 95) 727 96 65

Dział Księgowości Wspólnot

Inspektor
Referent
(+48 95) 727 96 36
(+48 95) 727 96 37

Wspólnoty mieszkaniowe

Referent
Inspektor
(+48 95) 727 96 15
(+48 95) 727 96 38

Dział Księgowości Wspólnot

Specjalista
Referent
(+48 95) 727 96 11
(+48 95) 727 96 57

Zakład Energetyki Cieplnej

Kierownik (+48 95) 727 96 33
  Z-ca Kierownika (+48 95) 727 96 25, 24
  Pogotowie ciepłownicze 508 359 726

Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Kierownik (+48 95) 727 96 48
  Z-ca Kierownika - woda (+48 95) 727 96 48
  Z-ca Kierownika - kanalizacja (+48 95) 752 11 53

Miejska Oczyszczalnia Ścieków

(+48 95) 752 11 14

Dział Automatyki i Urzymania Ruchu

Kierownik (+48 95) 727 96 43

Zakład Ochrony Środowiska

Kierownik (+48 95) 727 96 41
  Z-ca Kierownika (+48 95) 727 96 39

Wywóz nieczystości stałych i płynnych, roboty ziemne, wycinka drzew, frezowanie pni, zamiatanie nawierzchni utwardzonych

Specjalista
Referent
(+48 95) 727 96 39
(+48 95) 727 96 39

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - PSZOK

Pracownik gospodarczy 508-662-727

Miejskie Targowisko Przygraniczne

Kierownik (+48 95) 727 96 22

Księgowość

Główny Księgowy (+48 95) 727 96 09

Dział Analiz i Rewindykacji Należnosci

Specjalista (+48 95) 727 96 15

Ochrona Danych Osobowych - Hubert Sańczyk

Inspektor 795 557 255

 

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi