o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

eBOK


 
 
 

 


Na przestrzeni lat działalności firmy znacznie rozwinął się zakres wykonywanych usług.

Do naszych zadań należy :

 • dystrybucja i produkcja energii cieplnej,
 • dostawa wody,
 • odbiór i oczyszczanie ścieków,
 • wywóz i utylizacja odpadów,
 • utrzymanie i budowa terenów zielonych,
 • utrzymanie czystości dróg, ulic i placów,
 • zwalczanie śliskości zimowej,
 • kompleksowe usługi budowlane,
 • usługi inwestora zastępczego,
 • lokalne usługi transportowe,
 • doradztwo techniczne i ekonomiczne,
 • sprzedaż materiałów budowlanych i artykułów wyposażenia mieszkań,
 • administrowanie targowiskiem przygranicznym,
 • administrowanie zasobami mieszkaniowymi.

Zapraszając Państwa do współpracy z Nami możemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań aby dostosować przez Nas usługi do indywidualnych potrzeb Klienta.


   Zakład Wodociągów i Kanalizacji
   Zakład Energetyki Cieplnej
   Zakład Ochrony Środowiska
   Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
   Targowisko Przygraniczne
   Dział Automatyki i Utrzymania Ruchu


o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

bip