kostrzyn

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Data
Przedmiot zamówienia
Pliki
28.08.2017
Dostawa zamiatarki podwoziowej.
01.09.2017
Modyfikacja treści SIWZ.
05.09.2017
Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja treści SIWZ.
07.09.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz odpowiedzi na zapytania.
11.09.2017
Zmiana ogłoszenia
11.09.2017
Odpowiedzi
12.09.2017
Odpowiedzi
12.09.2017
Zmiana ogłoszenia
12.09.2017
Zmiana ogłoszenia
13.09.2017
Zmiana ogłoszenia oraz modyfikacja treści SIWZ
18.09.2017
Info z art. 86 ust.5 oraz unieważnienie postępowania.
21.06.2017
System monitorowania lokalizacji pojazdów w technologii GPS lub GLONASS wraz z obsługą techniczną przez okres 5 lat.
13.07.2017
Zmiana ogłoszenia oraz odpowiedzi na pytania.
20.07.2017
Zmiana ogłoszenia oraz zmiana terminu składania ofert.
26.07.2017
Odpowiedzi na zapytania oraz nowe tabele cenowe.
04.08.2017
Informacja z art. 86 ust.5 PZP.
11.08.2017
Unieważnienie postępowania.
08.06.2017
Hurtowe dostawy oleju napędowego.
14.06.2017
Modyfikacja SIWZ.
20.06.2017
Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
26.06.2017
Wynik postępowania.
17.03.2017
Dostawa bonów towarowych.
24.03.2017
Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
27.03.2017
Wynik postępowania.
 
ZAPYTANIA OFERTOWE

Data
Przedmiot zamówienia
Pliki
09.10.2017
Wdrożenie e-usług i systemu GIS.
12.10.2017
Załącznik 1,2,3 - edytowalny.
17.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
18.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
19.10.2017
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 6.11.2017 r. do godz. 11:00.

06.10.2017
Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i sieci telefonii stacjonarnej (działającej w oparciu o sieć komórkową lub kablową) w zakresie stacjonarnych i komórkowych połączeń przychodzących na numery zamawiającego i wychodzących z numerów zamawiającego.
17.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
18.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
27.09.2017
Wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego sieci wodociągowej.
13.10.2017
Wynik postępowania.
27.09.2017
Dostawa agregatu tynkarskiego.
27.09.2017
Dostawa rur kamionkowych i studni betonowych.
04.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
21.09.2017
Wykonanie placu utwardzonego na terenie MZK Sp. z o.o. ok. 1800m2.
11.09.2017
Rada Nadzorcza Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą zaprasza do składania pisemnych ofert na badanie sprawozdania finansowego za rok 2017, 2018, 2019.
08.09.2017
Wykonanie termomodernizacji ścian budynku pras na miejskiej oczyszczalni ścieków zwanej dalej MOŚ, przy ul. Włoskiej w Kostrzynie nad Odrą, zgodnie z załączonym projektem budowlanym.
19.09.2017
Odpowiedzi na zapytania.
10.10.2017
Wynik postepowania.
21.08.2017
Wykonanie projektów budownlanych.
13.09.2017
Wynik postępowania.
21.08.2017
Przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą.
19.09.2017
Wynik postępowania.
16.08.2017
Zastąpienie lokalnej niewydolnej oczyszczalni ścieków rurociągiem tłocznym ze Starego Kostrzyna do ul. Sikorskiego w Kostrzynie nad Odrą.
10.10.2017
Wynik postepowania.
09.08.2017
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS1 na terenie osiedla Drzewice w Kostrzynie nad Odrą.
17.08.2017
Odpowiedzi na zapytania
18.08.2017
Odpowiedzi na zapytania
25.08.2017
Odpowiedzi na zapytania
28.08.2017
Zmiana terminu realizacji zamówienia
10.10.2017
Wynik postepowania.
29.06.2017
Jednorazowa dostawa i montaż sprzętu laboratoryjnego oraz sukcesywna dostawa testów, odbiór i utylizacja zużytych testów w okresie 3 lat.
19.07.2017
Zmiana terminu składania ofert.
26.07.2017
Odpowiedzi na zapytania.
28.07.2017
Odpowiedzi na zapytania.
07.08.2017
Odpowiedzi na zapytania.
14.08.2017
Ogłoszenie wyniku postępowania.
02.06.2017
Projekt elektryczny nowej rozdzielnicy RS w budynku Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Włoskiej 5..
23.06.2017
Wynik postępowania.
22.05.2017
Dostawa kabla.
31.05.2017
Wynik postępowania.
04.05.2017
Budowa sieci cieplnej od ul. Gorzowskiej do ul. Wodnej.
25.05.2017
Wynik postepownaia.
04.05.2017
Zaproszenie do udziału w rozmowach dotyczących dostawy sprzętu laboratoryjnego.
24.03.2017
Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dla zadania polegającego na zastąpieniu lokalnej niewydolnej oczyszczalni ścieków rurociągiem tłocznym ze Starego Kostrzyna do ul. Si-korskiego w Kostrzynie nad Odrą.
05.04.2017
Wynik postępowania.
22.03.2017
Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z obsługą projektu pn. „Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługa postępowania na wybór wykonawcy w ramach projektu pod nazwą - Wdrożenie e–usług dla MZK Sp. z o.o.”.
31.03.2017
Odpowiedzi na zapytania.
03.04.2017
Odpowiedzi na zapytania.
10.04.2017
Wynik postępowania.
16.03.2017
Wykonanie deratyzacji.
29.03.2017
Wynik postępowania.
10.03.2017
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym.
15.03.2017
Odpowiedzi na zapytania.
18.01.2017
Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego sieci cieplnej.
25.01.2017
Odpowiedzi na zapytania.
01.02.2017
Wynik postępowania.
28.12.2016
Dostawa i montaż mebli w pomieszczeniach laboratorium zgodnie z załącznikiem A.
Zmianie ulega termin składania ofert do dnia 19.01.2017 r. do godz. 12:00
04.01.2017
Odpowiedzi na zapytania oraz nowy załącznik 1a.
10.01.2017
Odpowiedzi na zapytania.
16.01.2017
Zmianie ulega termin składania ofert do dnia 25.01.2017 r. do godz. 12:00.

17.01.2017
Odpowiedzi na zapytania.
18.01.2017
Nowy załącznik 1a i mapa.
19.01.2017
Odpowiedzi na zapytania.
20.01.2017
Odpowiedzi na zapytania oraz nowy załącznik 1a.
09.02.2017
Ogłoszenie o wyniku postępowania.
16.12.2016
Wykonanie i dostawa rozdzielnicy elektrycznej.
23.12.2016
Zmiana terminu składania ofert.
17.01.2017
Wynik postępowania.
Do przeglądania dokumentów niezbędny jest program Acrobat Reader: pobierz