kostrzyn

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Data
Przedmiot zamówienia
Pliki
22.05.2018
Dostawa koparko-ładowarki.
25.05.2018
Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja załącznika nr 2.
29.05.2018
Info z art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
04.06.2018
Wynik postępowania.
26.04.2018
Dostawa koparko-ładowarki.
27.04.2018
Zmiana do SIWZ oraz zmodyfikowany załącznik nr 2.
11.05.2018
Odpowiedzi na zapytania.
11.05.2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz zmodyfikowane załączniki.
15.05.2018
Odpowiedz na zapytania
15.05.2018
Modyfikacja załącznika nr 2
15.05.2018
Modyfikacja załącznika nr 5
18.05.2018
Info z art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
18.05.2018
Wynik postępowania
17.04.2018
Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
20.04.2018
Zmiana SIWZ oraz nowy załącznik nr 1 - edytowalny.
09.05.2018
Odpowiedzi na zapytania.
10.05.2018
Odpowiedzi na zapytania.
28.05.2018
Informacja z art. 86 ust. 5.
29.05.2018
Unieważnienie postępowania
07.03.2018
Dostawa bonów towarowych.
08.03.2018
Odpowiedzi na zapytania.
14.03.2018
info z art. 86 ust.5 ustawy Pzp..
15.03.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
12.02.2018
Dzierżawa kompletnej aplikacji Systemowej monitorowania lokalizacji pojazdów i urządzeń pracującej w technologii GPS, GLONASS oraz komórkowej transmisji danych zwanej dalej Systemem, dla floty samochodowej Miejskich Zakładów Komunalnych Spółka z o. o. w Kostrzynie nad Odrą, wraz ze stałą obsługą techniczną przez okres 5 lat.
26.02.2018
Zmiana terminu składania ofert.
01.03.2018
Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja załacznika.
02.03.2018
Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja załacznika.
06.03.2018
info z art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
12.03.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
03.01.2018
Podwykonanie usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Witnica.

18.01.2018
Odpowiedzi na zapytania oraz nowe załączniki (edytowalne).
25.01.2018
Odpowiedzi na zapytania.
02.02.2018
Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu na odbiór odpadów z Gminy Witnica.
13.02.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
 
ZAPYTANIA OFERTOWE

Data
Przedmiot zamówienia
Pliki
18.04.2018
Dostawa dwóch fabrycznie nowych dmuchaw powietrza do napowietrzania reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kostrzynie nad Odrą.
24.04.2018
Odpowiedzi na zapytania.
25.04.2018
Odpowiedzi na zapytania.
26.04.2018
Wynik postępowania.
10.04.2018
Renowacja metodą bezwykopową kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą - zgodnie z załącznikiem mapowym.
27.04.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
04.04.2018
Wykonanie i dostawa worków na odpady z tworzywa LD-PE i nadrukiem, w okresie 12 m-cy.
11.04.2018
W związku z zauważonym błędem, zamawiający załącza nowy formularz ofertowy.
23.04.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
30.03.2018
Dostawa środków czystości w 2018 roku.
09.04.2018
Odpowiedzi na zapytania.
10.04.2018
Odpowiedzi na zapytania.
18.04.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
30.03.2018
Dostawa dwóch fabrycznie nowych dmuchaw powietrza do napowietrzania reaktora biologicznego na oczyszczalni ścieków w Kostrzynie nad Odrą.
04.04.2018
Załącznik nr 2.
06.04.2018
Odpowiedzi na zapytania.
09.04.2018
Odpowiedzi na zapytania.
10.04.2018
Sprostowanie: koszt serwisu gwarancyjnego w okresie 60 m-cy w formularzu ofertowym nie wlicza się w wartość łączną netto.

11.04.2018
Poprawiony formularz ofertowy.
11.04.2018
Zmiany do zapisów zapytania.
18.04.2018
Unieważnienie postępowania.
20.03.2018
Dostawa papieru.
28.03.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
16.03.2018
Usługi pocztowe.
20.03.2018
Odpowiedzi na zapytania.
28.03.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
08.03.2018
Wykonanie i dostawa szafy sterowniczej wyposażonej w układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR).
15.03.2018
Odpowiedzi na zapytania.
28.03.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
07.03.2018
Wykonannie deratyzacji w budynkach i obiektach Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.
29.03.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
28.02.2018
Nadzór inwestorski nad realizacją Projektu „Wdrożenie e-usług dla MZK Sp. z o.o.”.
27.03.2018
Ogłoszenie wyniku postępownaia.
06.02.2018
Wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego odcinków sieci wodociągowej w ul. Willowej i Jagodowej (Oś. Szumiłowo) w Kostrzynie nad Odrą (zakres wskazany na szkicu).
19.02.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
01.02.2018
Dostawa testów w okresie 3 lat od podpisania umowy.
07.02.2018
Odpowiedzi na zapytania.
08.02.2018
Odpowiedzi na zapytania.
09.02.2018
Odpowiedzi na zapytania.
16.02.2018
Wynik postępowania.
03.01.2018
Wdrożenie e-usług i systemu GIS.
12.01.2018
Odpowiedzi na zapytania oraz nowy załącznik nr 1 (edytowalny).
15.01.2018
Errata do studium wykonalności projektu.
17.01.2018
Ze względu na dużą ilość pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego, termin składania ofert został zmieniony na dzień 22.01.2018 do godz. 11:00 Odpowiedzi na pytania zostaną zamieszczone do 15:00 w dniu dzisiejszym .

17.01.2018
Odpowiedzi na zapytania oraz nowy załącznik nr 1 (edytowalny).
19.01.2018
Odpowiedzi na zapytania oraz nowy załącznik nr 1 (edytowalny).
29.01.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
07.11.2017
Dostawa soli drogowej.
17.11.2017
Ogłoszenie wyniku postępowania.
30.10.2017
Wykonanie projektu układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) w budynku przepompowni ścieków na ul. Niepodległości w Kostrzynie nad Odrą.
20.11.2017
Wynik postępowania.
09.10.2017
Wdrożenie e-usług i systemu GIS.
12.10.2017
Załącznik 1,2,3 - edytowalny.
17.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
18.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
19.10.2017
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 6.11.2017 r. do godz. 11:00.

20.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
30.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
09.11.2017
Unieważnienie postępowania.
06.10.2017
Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i sieci telefonii stacjonarnej (działającej w oparciu o sieć komórkową lub kablową) w zakresie stacjonarnych i komórkowych połączeń przychodzących na numery zamawiającego i wychodzących z numerów zamawiającego.
17.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
18.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
20.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
24.10.2017
Ogłoszenie wyniku postępowania.
27.09.2017
Wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego sieci wodociągowej.
13.10.2017
Wynik postępowania.
27.09.2017
Dostawa agregatu tynkarskiego.
23.10.2017
Ogłoszenie wyniku postępowania.
27.09.2017
Dostawa rur kamionkowych i studni betonowych.
04.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
23.10.2017
Ogłoszenie wyniku postępowania.
21.09.2017
Wykonanie placu utwardzonego na terenie MZK Sp. z o.o. ok. 1800m2.
Do przeglądania dokumentów niezbędny jest program Acrobat Reader: pobierz