kostrzyn

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Data
Przedmiot zamówienia
Pliki
07.03.2018
Dostawa bonów towarowych.
08.03.2018
Odpowiedzi na zapytania.
14.03.2018
info z art. 86 ust.5 ustawy Pzp..
15.03.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
12.02.2018
Dzierżawa kompletnej aplikacji Systemowej monitorowania lokalizacji pojazdów i urządzeń pracującej w technologii GPS, GLONASS oraz komórkowej transmisji danych zwanej dalej Systemem, dla floty samochodowej Miejskich Zakładów Komunalnych Spółka z o. o. w Kostrzynie nad Odrą, wraz ze stałą obsługą techniczną przez okres 5 lat.
26.02.2018
Zmiana terminu składania ofert.
01.03.2018
Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja załacznika.
02.03.2018
Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja załacznika.
06.03.2018
info z art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
12.03.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
03.01.2018
Podwykonanie usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Witnica.

18.01.2018
Odpowiedzi na zapytania oraz nowe załączniki (edytowalne).
25.01.2018
Odpowiedzi na zapytania.
02.02.2018
Informacja z sesji otwarcia ofert w przetargu na odbiór odpadów z Gminy Witnica.
13.02.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
15.12.2017
Dostawa zamiatarki podwoziowej.
19.12.2017
Odpowiedzi na zapytania.
20.12.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, załącznik nr 2 oraz odpowiedzi na zapytania.
27.12.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (na podst. art.38 ust 4 Ustawy).
03.01.2018
Nowy załącznik nr 2.
04.01.2018
Zmiana do SIWZ oraz nowy załącznik nr 2.
10.01.2018
Info z art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
15.01.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
13.11.2017
Dostawa bonów towarowych.
22.11.2017
Info z art. 86 ust.5 ustawy Pzp. oraz wynik postępowania
25.10.2017
Zakup energii elektrycznej.
30.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
08.11.2017
Odpowiedzi na zapytania.
14.11.2017
Info z art. 86 ust.5 ustawy Pzp.
21.11.2017
Wynik postępowania.
28.08.2017
Dostawa zamiatarki podwoziowej.
01.09.2017
Modyfikacja treści SIWZ.
05.09.2017
Odpowiedzi na zapytania oraz modyfikacja treści SIWZ.
07.09.2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz odpowiedzi na zapytania.
11.09.2017
Zmiana ogłoszenia
11.09.2017
Odpowiedzi
12.09.2017
Odpowiedzi
12.09.2017
Zmiana ogłoszenia
12.09.2017
Zmiana ogłoszenia
13.09.2017
Zmiana ogłoszenia oraz modyfikacja treści SIWZ
18.09.2017
Info z art. 86 ust.5 oraz unieważnienie postępowania.
21.06.2017
System monitorowania lokalizacji pojazdów w technologii GPS lub GLONASS wraz z obsługą techniczną przez okres 5 lat.
13.07.2017
Zmiana ogłoszenia oraz odpowiedzi na pytania.
20.07.2017
Zmiana ogłoszenia oraz zmiana terminu składania ofert.
26.07.2017
Odpowiedzi na zapytania oraz nowe tabele cenowe.
04.08.2017
Informacja z art. 86 ust.5 PZP.
11.08.2017
Unieważnienie postępowania.
08.06.2017
Hurtowe dostawy oleju napędowego.
14.06.2017
Modyfikacja SIWZ.
20.06.2017
Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
26.06.2017
Wynik postępowania.
17.03.2017
Dostawa bonów towarowych.
24.03.2017
Informacja z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.
27.03.2017
Wynik postępowania.
 
ZAPYTANIA OFERTOWE

Data
Przedmiot zamówienia
Pliki
16.03.2018
Usługi pocztowe.
08.03.2018
Wykonanie i dostawa szafy sterowniczej wyposażonej w układ samoczynnego załączania rezerwy (SZR).
15.03.2018
Odpowiedzi na zapytania.
07.03.2018
Wykonannie deratyzacji w budynkach i obiektach Miejskich Zakładów Komunalnych Sp. z o.o.
28.02.2018
Nadzór inwestorski nad realizacją Projektu „Wdrożenie e-usług dla MZK Sp. z o.o.”.
06.02.2018
Wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego odcinków sieci wodociągowej w ul. Willowej i Jagodowej (Oś. Szumiłowo) w Kostrzynie nad Odrą (zakres wskazany na szkicu).
19.02.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
01.02.2018
Dostawa testów w okresie 3 lat od podpisania umowy.
07.02.2018
Odpowiedzi na zapytania.
08.02.2018
Odpowiedzi na zapytania.
09.02.2018
Odpowiedzi na zapytania.
16.02.2018
Wynik postępowania.
03.01.2018
Wdrożenie e-usług i systemu GIS.
12.01.2018
Odpowiedzi na zapytania oraz nowy załącznik nr 1 (edytowalny).
15.01.2018
Errata do studium wykonalności projektu.
17.01.2018
Ze względu na dużą ilość pytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego, termin składania ofert został zmieniony na dzień 22.01.2018 do godz. 11:00 Odpowiedzi na pytania zostaną zamieszczone do 15:00 w dniu dzisiejszym .

17.01.2018
Odpowiedzi na zapytania oraz nowy załącznik nr 1 (edytowalny).
19.01.2018
Odpowiedzi na zapytania oraz nowy załącznik nr 1 (edytowalny).
29.01.2018
Ogłoszenie wyniku postępowania.
07.11.2017
Dostawa soli drogowej.
17.11.2017
Ogłoszenie wyniku postępowania.
30.10.2017
Wykonanie projektu układu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) w budynku przepompowni ścieków na ul. Niepodległości w Kostrzynie nad Odrą.
20.11.2017
Wynik postępowania.
09.10.2017
Wdrożenie e-usług i systemu GIS.
12.10.2017
Załącznik 1,2,3 - edytowalny.
17.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
18.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
19.10.2017
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 6.11.2017 r. do godz. 11:00.

20.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
30.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
09.11.2017
Unieważnienie postępowania.
06.10.2017
Świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem sieci telefonii komórkowej i sieci telefonii stacjonarnej (działającej w oparciu o sieć komórkową lub kablową) w zakresie stacjonarnych i komórkowych połączeń przychodzących na numery zamawiającego i wychodzących z numerów zamawiającego.
17.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
18.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
20.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
24.10.2017
Ogłoszenie wyniku postępowania.
27.09.2017
Wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego sieci wodociągowej.
13.10.2017
Wynik postępowania.
27.09.2017
Dostawa agregatu tynkarskiego.
23.10.2017
Ogłoszenie wyniku postępowania.
27.09.2017
Dostawa rur kamionkowych i studni betonowych.
04.10.2017
Odpowiedzi na zapytania.
23.10.2017
Ogłoszenie wyniku postępowania.
21.09.2017
Wykonanie placu utwardzonego na terenie MZK Sp. z o.o. ok. 1800m2.
Do przeglądania dokumentów niezbędny jest program Acrobat Reader: pobierz