o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi


Ustawa - prawo energetyczne

określa zasady kształowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.
Wśród przedsiębiorstw energetycznych ważną grupę stanowią wytwórcy ciepłą (elektrownie, elektrociepłownie, ciepłownie i kotłownie) i energii elektrycznej (elektrownie i elektrociepłownie) oraz przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej (tzw. Zakłady Energetyczne, np. ENEA S.A.) dystrybucją i przesyłem ciepła (tzw. PEC, ZEC) dystrybucją i przesyłem gazu (np. Wielkopolska Spółka Gazownicza Sp. z o.o.)
Każda z branż  z (elektroenergetyczna, gazownicza i ciepłownicza) działają w oparciu o szereg aktów wykonawczych do ustawy - Prawo energetyczne. Wśród tych aktów najważniejsze stanowią rozporzędzenia określane mianem przyłączeniowego i taryfowego.

Dla ciepłownictwa są to :

  • rozporządzenie przyłączeniowe : rozporządzenie Ministra gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.2007.16.92 z dnia 2007.02.01 z póź.zm.)
  • rozporządzenie taryfowe: rozporządzenie Ministra Energii z dnia 25 października 2017r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytyłu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U.2017 Poz. 1988 z póź.zm.)

  usługi
  koncesje i taryfy

 

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi