o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

eBOK

 

 
ATUTY

 
naszej oferty :

zapewnienie profesjonalnej obsługi księgowej - naliczanie i rozliczanie zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej budynków Wspólnot Mieszkaniowych, rozliczenie dochodów i wydatków.

zatrudnienie licencjonowanego zarządcy

obsługa techniczna nieruchomości - prowadzenie serwisu technicznego gwarantującego szybkie i fachowe usuwanie awarii, prowadzenie  dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z wymogami prawa budowlanego, zlecanie kontroli technicznych okresowych przeglądów nieruchomości urządzeń stanowiących jej wyposażenie, zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynków, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.

obsługa prawna - reprezentacja Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi, opracowanie uchwał, aktów prawnych i normatywnych Wspólnoty (regulamin, statut)

reprezentacja Wspólnot na zewnątrz przed organami  administracji państwowej, samorządowej w stosunkach pomiędzy właścicielami.

obsługa administracyjna tj. prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali właścicieli, zapewnienie dostaw usług komunalnych, zawieranie umów ubezpieczenia budynków, dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynkach i w obrębie posesji, wyszukiwanie firm świadczących usług - negocjowane cen i warunków umowy.


Zakład Gospodarki Mieszkaniowej

administruje budynki mieszkalne i użytkowe stanowiące własność Wspólnot Mieszkaniowych z terenu Miasta Kostrzyna nad Odrą.

Zarządzanie i administrowanie nieruchomości polega na codziennej i systematycznej obsłudze nieruchomości w zakresie administracyjnym, technicznym i finansowym.

BUDYNKI WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH (stan na 30.09.2021r.)
ilość lokali mieszkalnych we Wspólnotach 2090
powierzchnia lokali mieszkalnych we Wspólnotach 109.453,11 m2

regulaminy

dział księgowości wspólnot - biuro nr 9

 • naliczanie opłat czynszowych,
 • rozliczanie mediów na lokalach,
 • drukowanie wezwań do zapłaty,
 • rozpisywanie i wprowadzanie wpłat z wyciągów na poszczególne lokale,
 • drukowanie powiadomień o zmianie opłat czynszowych

tel (95) 727 96 57
(95) 727 96 11

obsługa lokali własnościowych (wspólnoty mieszkaniowe) - biuro nr 26

 • udzielanie informacji o lokalach poszczególnych najemców,
 • wydawanie książeczek
 • współpraca z zarządami wspólnot mieszkaniowych,

tel. (95) 727 96 38

tel. (95) 727 96 15

dział techniczny- biuro nr 12

 • odbiór techniczny prac zleconych przez Wspólnoty Mieszkaniowe oraz w budynkach i lokalach Urzędu Miasta
 • dozór nad utrzymaniem czystości,
 • przyjmowanie zgłoszeń awarii,
 • zbieranie ofert na wykonanie prac remontowych,
 • administrowanie bazą MZK Sp. z o.o., 

tel. (95) 727 96 65
(95) 727 96 96

dział księgowości wspólnot - biuro nr 10

 • prowadzenie księgowości wspólnot mieszkaniowych,

tel. (95) 727 96 37
(95) 727 96 36

 

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

bip