o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

eBOK

Zakład Ochrony Środowiska - ZOŚ

Zakład od wielu lat zajmuje się wywozem nieczystości stałych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, firmach i instytucjach miasta Kostrzyna nad Odrą oraz w gminach ościennych a także odbiorem odpadów gromadzonych selektywnie. Aby sprostać zmianom przepisów dotyczących odbioru odpadów w dniu 1 lipca 2014 roku przy ul. Prostej, otwarty został Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w którym, w godzinach otwarcia, mieszkańcy miasta mogą bezpłatnie przekazać wszelkie powstające w gospodarstwach domowych odpady. Po szczegóły zapraszamy do kliknięcia TUTAJ.

Zakład prowadzi także kompleksową obsługę komunalną imprez masowych, takich jak np. odbywający się rokrocznie w Kostrzynie od 2004 r. - i od początku obsługiwany przez nasz Zakład - Pol'and'Rock Festival.

ZOŚ równolegle prowadzi działalność polegającą na kompleksowym utrzymaniu ciągów pieszo-jezdniowych miasta i dróg krajowych w bezpośrednim sąsiedztwie Kostrzyna. Dbamy o czystość jezdni, chodników, placów i parkingów. Natomiast w okresie zimowym wprowadzamy dwudziestoczterogodzinne pogotowie monitorujące zmiany pogodowe, odnotowywane przez naszą własną STACJĘ METEOROLOGICZNĄ . Dzięki temu jesteśmy w stanie przystąpić do działania niemalże natychmiast po stwierdzeniu wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zastosowanie nowoczesnych systemów sterowania urządzeń dozujących środki obniżające temperaturę zamarzania, pozwala ograniczać do minimum degradację otoczenia ciągów komunikacyjnych, wpływając korzystnie na ochronę środowiska naturalnego.

Dodatkowo Zakład świadczy usługi w zakresie kompleksowej pielęgnacji terenów zieleni, robót ziemnych, robót przy użyciu podnośnika koszowego do wysokości 30 m oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, zamiatania placów i parkingów, usuwania plam z oleju z nawierzchni utwardzonych.

Aby zapoznać się z bardziej szczegółową charakterystyką Zakładu Ochrony Środowiska prosimy kliknąć w jeden z bocznych linków.

odbiór i wywóz nieczystości stałych
zakładanie i utrzymanie terenów zieleni
utrzymanie czystości ciągów komunikacyjnych i placów
całoroczne utrzymanie nawierzchni utwardzonych
roboty ziemne i pojazdy do wynajęcia
punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

KONTAKT:

Biuro ZOŚ
tel.: (095) 727-96-39
tel.: (095) 727-96-41

Kierownik
Zakładu Ochrony Środowiska
Jolanta Kłoda
tel. kom.: 508-359-741

Z-ca Kierownika
Zakładu Ochrony Środowiska
Mariusz Osiński
tel. kom.: 508-359-739

Pracownik PSZOK
tel. kom.:

o firmie

zakłady

kontakt

położenie

przetargi

bip